گواهینامه ها و خط مشی، چرخه عمر محصول

ISO 9001:2015

 

ISO 14001:2015

 

خط مشی

خط مشی نورد آلومینیوم

چرخه عمر محصول

نورد آلومینیوم چرخه عمر محصول

گواهینامه ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

اداره کل استاندارد استان مرکزی

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

 

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

 

 

 

گواهی تحقیق و توسعه

گواهی تحقیق و توسعه

گواهی نامه عضویت سازندگان داخلی در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت

آلکونام به عنوان برند برتر سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶

برند برتر ورق آلومینیوم

شرکت نورد آلومینیوم در زمره شرکتهای دانش بنیان

 

نورد آلومینیوم دانش بنیان