گواهینامه ها و خط مشی، چرخه عمر محصول

ISO 9001:2015

گواهینامه ورق آلومینیوم

ISO 14001:2015

 

 

خط مشی

خط مشی نورد آلومینیوم

چرخه عمر محصول

نورد آلومینیوم چرخه عمر محصول

اداره کل استاندارد استان مرکزی

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

 

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی نورد آلومینیوم

گواهی تحقیق و توسعه

گواهی تحقیق و توسعه

آلکونام به عنوان برند برتر سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶

برند برتر ورق آلومینیوم

شرکت نورد آلومینیوم در زمره شرکتهای دانش بنیان

نورد آلومینیوم دانش بنیان