پروژه آلکونام هشت

آلکونام (Aluconam) نوعي ورق ترکيبي آلومينيومي است متشکل از آلومينيوم و پلي‌اتيلن فشرده، که آراسته ساختن هر سازه با آن به مانند به تن کردن لباسي آلومينيومي جهت زيبايي بخشيدن و محافظت از سازه خواهد بود. استفاده از آلکونام بسيار به‌صرفه و اقتصادي است. ذات توليد آلکونام مبتني بر تفکرنو و اقتصادگرايانه و با استفاده از تکنولوژي نوين است.