فروش و صادرات

واحد فروش و صادرات شرکت نورد آلومینیوم با داشتن فعالیت گسترده در سطح کشور و همچنین بازاریابی در کشورهای مختلف توانایی ارائه خدمت به صنایع وابسته را دارا و بوده و توانسته است محصولات خود را به کشورهایی نظیر انگلستان، ژاپن، آلمان، ترکیه، عراق، افغانستان و … صادر نماید.

نمایندگیهای فروش ورق کامپوزیت

درخواست نمایندگی فروش ورق کامپوزیت

توانایی صادرات به کشورهای مختلف

صادرات ورق

درخواست نمایندگی