سوالات سهامداران

سهامداران گرامی میتوانند سوال خود را جهت طرح در مجمع عمومی از طریق فرم زیر ارسال نمایند