جذب نیروی کار

نیروی کار آلومینیوم

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند

(در موضوع ایمیل نام و نام خانوادگی ، رشته تحصیلی و عنوان شغلی ذکر شود)

Resume1010@yahoo.com