ثبت نام مجمع

سهامداران گرامی جهت ثبت نام اینترنتی و دریافت فرم حضور در جلسه مجمع عمومی سالیانه سهامداران میتوانند روزهای

سه شنبه ۱۳۹۷/۴/۱۹ و چهارشنبه  ۱۳۹۷/۴/۲۰ به سایت مراجعه و ثبت نام نمایند.

تاریخ برگزاری مجمع : پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱

ساعت برگزاری : ۱۵

محل برگزاری : نمایشگاه دائمی آلکونام

تهران – خيابان حافظ – ابتداي پل حافظ – جنب خيابان ورشو – پلاک ۴۹۷ – ساختمان بيمه ايران – طبقه همكف – نمايشگاه دائمي آلکونام