تماس با ما

دفتر مرکزي: تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان سیندخت جنوبی، کوچه هما، پلاک ۲۸

کد پستی : ۱۴۱۸۶۵۴۳۸۱

تلفن:  ۹۰۰۰ ۵۴۷۰ ۹۸۲۱+

فاکس دبیرخانه: ۹۱۰۰ ۵۴۷۰ ۹۸۲۱+

تلفن واحد فروش: ۹۰۹۰ ۵۴۷۰ ۹۸۲۱+

فاکس واحد فروش: ۹۲۰۰ ۵۴۷۰ ۹۸۲۱+

کارخانه: اراک، میدان آزادگان، روبروی درب ورودی کوی صنعتی

کد پستی : ۳۸۱۸۹۹۷۸۴۳

تلفن:  ۶۰۵۰  ۳۳۱۳ ۹۸۸۶+

فکس: ۵۳۰۷ ۳۳۱۳ ۹۸۸۶+

پست الکترونيک:

                            info@navardaluminum.com