تست لینک مجمع

اطلاعیه زمان ثبت نام اینترنتی مجمع عمومی سالیانه سهامداران

ثبت نام مجمع عمومی سالیانه سهامداران

SUB

از سهامداران محترم تقاضا میشود مشخصات حساب بانکی خود نزد یکی از شعب بانک صادرات، تجارت، ملی و یا ملت را در فرم ذیل ثبت نمایند یا از طریق فایل ضمیمه آنرا دانلود کرده و پس از تکمیل به نشانی تهران- خیابان فاطمی غربی، خیابان سیندخت جنوبی ، کوچه هما پلاک ۲۸ ارسال و یا به شماره فکس ۵۴۷۰۹۱۰۰-۰۲۱  ارسال نمایند
تجارتملیملتصادرات