آرشیو اخبار و اطلاعیه‌ها

گزارش حسابرس به انضمام صورت مالي سال مالي منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۳۹۷٫۰۴٫۱۱

——————————————————————————————————–

گزارش فعاليت هيئت مديره براي سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۳۹۷٫۰۴٫۱۱

——————————————————————————————————–

گزارش تفسیری مدیریت براي سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۳۹۷٫۰۴٫۱۱

——————————————————————————————————–

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۳۹۷٫۰۴٫۰۶

——————————————————————————————————–

آگهي توزيع سود سهام عملكرد سال ۱۳۹۶

۱۳۹۷٫۰۴٫۰۶

——————————————————————————————————–

انتخاب شرکت به عنوان برند برتر تولید ورق آلومینیوم در سال ۱۳۹۶

۱۳۹۷٫۰۲٫۰۵

——————————————————————————————————–

گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم در زمره شرکتهای دانش بنیان

۱۳۹۷٫۰۲٫۰۱

——————————————————————————————————–

صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۰۶/۳۱ حسابرسی شده

۱۳۹۶٫۰۸٫۲۹

——————————————————————————————————–

اولین صورتجلسه هیئت مدیره بعد از مجمع سال ۱۳۹۵

۱۳۹۶٫۰۴٫۲۵

——————————————————————————————————–

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال ۱۳۹۵

۱۳۹۶٫۰۴٫۲۵

——————————————————————————————————–

 گزارش  كنترل هاي داخلي براي سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱۳۹۶٫۰۴٫۱۴

——————————————————————————————————–

 گزارش فعاليت هيئت مديره براي سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱۳۹۶٫۰۴٫۱۴

——————————————————————————————————–

 گزارش حسابرس به انضمام صورت مالي سال مالي منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱۳۹۶٫۰۴٫۱۴

——————————————————————————————————–

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱۳۹۶٫۰۴٫۱۳

——————————————————————————————————–

آگهي توزيع سود سهام عملكرد سال ۱۳۹۵

۱۳۹۶٫۰۴٫۱۳

——————————————————————————————————–

گزارش حسابرسي شده اطلاعات مالي پيش بيني شده براي سال مالي منتهي  به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵٫۱۲٫۰۳

——————————————————————————————————–

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سامان ملی استاندارد ایران

۱۳۹۵٫۰۹٫۲۳

———————————————————————————————————————————

اطلاعات و صورت هاي مالي حسابرسي شده ۶ ماهه منتهي به شهريور ۱۳۹۵

۱۳۹۵٫۰۸٫۲۹

———————————————————————————————————————————

صورت مالی پیش بینی تعدیل شده ۹۵

۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱

———————————————————————————————————————————

 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ،آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده ،آگهي توزيع سود سهام عملكردسال ۱۳۹۴

۱۳۹۵٫۰۴٫۰۸

———————————————————————————————————————————

گزارش ساليانه هيئت مديره به مجمع براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۵٫۰۳٫۳۱

———————————————————————————————————————————

گزارش كنترل هاي داخلي براي سال منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ 

۱۳۹۵٫۰۳٫۳۱

———————————————————————————————————————————

گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانوني بانضمام صورتهاي مالي ويادداشتهاي همراه آن براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

۱۳۹۵٫۰۳٫۳۱

———————————————————————————————————————————

اولين پيش بيني درآمد هر سهم مالي منتهي به اسفند ۹۵-اصلاحيه

۱۳۹۵٫۰۱٫۲۵

———————————————————————————————————————————

 اولين پيش بيني درامد هرسهم سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ حسابرسي شده

۱۳۹۴٫۱۲٫۱۲

———————————————————————————————————————————

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالي پيش بيني شده (براساس عملكرد واقعي ۹ ماهه) براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۴٫۱۲٫۰۴

———————————————————————————————————————————

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی و يادداشتهای همراه آن براي دوره ميانی ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهريورماه ۱۳۹۴

۱۳۹۴٫۰۸٫۲۳

———————————————————————————————————————————

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام منتهی به سال مالی ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

File1      File2

۱۳۹۴٫۰۴٫۳۰

———————————————————————————————————————————

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۴٫۰۴٫۱۵

———————————————————————————————————————————

صورت مالی حسابرسی شده سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۴٫۰۳٫۲۶

———————————————————————————————————————————

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۴٫۰۳٫۱۹

———————————————————————————————————————————

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت گروه كارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

۱۳۹۴٫۰۱٫۱۷

———————————————————————————————————————————

گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

۱۳۹۳٫۱۰٫۲۹

———————————————————————————————————————————

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۳٫۰۸٫۲۰

———————————————————————————————————————————

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

۱۳۹۳٫۰۸٫۲۰

———————————————————————————————————————————

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

۱۳۹۳٫۰۳٫۲۱

———————————————————————————————————————————

گزارش کنترل های داخلی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

۱۳۹۳٫۰۳٫۲۱

———————————————————————————————————————————

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ (حسابرسی شده)

۱۳۹۳٫۰۳٫۲۱

———————————————————————————————————————————

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

۱۳۹۳٫۰۳٫۱۸

———————————————————————————————————————————

آلکونام ( کامپوزیت پانل آلومینیوم ) و ورق آلومینیوم به عنوان برندهای برتر این صنعت در سال ۱۳۹۲ انتخاب شدند

۱۳۹۳٫۰۳٫۱۲

———————————————————————————————————————————

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

۱۳۹۲٫۰۴٫۰۴

———————————————————————————————————————————

آگهی توزیع سود سهام عملكرد سال ۱۳۹۱

۱۳۹۲٫۰۳٫۲۳

———————————————————————————————————————————

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۱۳۹۲٫۰۳٫۲۲

———————————————————————————————————————————

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۱۳۹۲٫۰۳٫۲۲

———————————————————————————————————————————

آگهی تغییر محل شرکت

۱۳۹۲٫۰۳٫۲۲

———————————————————————————————————————————

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۱۳۹۲٫۰۳٫۲۱

———————————————————————————————————————————

اولین پیش بینی درآمد هرسهم سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۲

۱۳۹۱٫۱۲٫۲۹

———————————————————————————————————————————

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۱۳۹۱٫۰۸٫۳۰

———————————————————————————————————————————

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

۱۳۹۱٫۰۳٫۰۲

———————————————————————————————————————————

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

۱۳۹۰٫۰۳٫۲۴

———————————————————————————————————————————