نمایشگاهها و کاتالوگهای شرکت

انتخاب آلکونام به عنوان برند برتر سال ۱۳۹۲

———————————

چهارمین دوره نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در بغداد عراق ۲۰۱۸ – ۲۳ الی ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

———————————

نمایشگاه بین المللی آلومینیوم ایران – نمایشگاه بین المللی اراک –  شهریور ۱۳۹۶

———————————

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان  – نمایشگاه بین المللی تهران مرداد ۱۳۹۶

———————————

نمایشگاه صنعت ساختمان  – تبریز ۱۹ الی ۲۲ اردیبهشت  ۱۳۹۶

———————————

نمایشگاه بین المللی صنعت آلومینیوم  – نمایشگاه بین المللی اراک ۱۳ الی ۱۶ مهرماه ۱۳۹۵

« 1 از 2 »

———————————

دهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان  – اربیل – کردستان عراق  مهرماه ۱۳۹۵

———————————

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان  – نمایشگاه بین المللی تهران مردادماه ۱۳۹۵ 

———————————

نمایشگاه صنعت ساختمان  – تبریز ۲۱ الی ۲۴ اردیبهشت  ۱۳۹۵ 

———————————

نمایشگاه صنعت ساختمان  اردیبهشت  ۱۳۹۴ تبریز

———————————

نمایشگاه صنعت ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی استان مرکزی سال ۱۳۹۲

———————————

کاتالوگ یک – دانلود

———————————

کاتالوگ دو – دانلود