نورد آلومینیوم دوستدار محیط زیست

نورد آلومینیوم با وسعت  ۲۲ هکتار دارای ۷ هکتار فضای سبز (حدود %۳۰ ) بوده و با برخورداری از تکنولوژی های مدرن و پیشرو در  استفاده بهینه از منابع انرژی پیشقدم بوده و دارای گواهینامه ISO 14001 میباشد.

ISO 14001:2004

گواهینامه ورق آلومینیوم