فرم توزیع سود سهام عملکرد سالیانه

 از سهامداران محترم تقاضا میشود مشخصات حساب بانکی خود نزد یکی از شعب بانک صادرات، تجارت، ملی و یا ملت را در فرم ذیل ثبت نمایند یا از طریق فایل ضمیمه آنرا دانلود کرده و پس از تکمیل به نشانی تهران- خیابان فاطمی غربی، خیابان سیندخت جنوبی ، کوچه هما پلاک ۲۸ ارسال و یا به شماره فکس ۵۴۷۰۹۱۰۰-۰۲۱  ارسال نمایند

 فایل ضمیمه – فرم خام اطلاعات حساب سهامدار  ،  آگهي روزنامه توزيع سود سهام عملكرد سال ۱۳۹۶ 
تجارتملیملتصادرات