فرم توزیع سود سهام عملکرد سالیانه

از سهامداران محترم تقاضا میشود مشخصات حساب بانکی خود نزد یکی از شعب بانک تجارت، ملی و ملت را در فرم ذیل ثبت نمایند یا از طریق فایل ضمیمه آنرا دانلود کرده و پس از تکمیل به نشانی تهران- بلوار آفریقا بن بست آناهیتا پلاک دو طبقه هشتم ارسال و یا به شماره فکس ۵۴۷۰۹۰۰۰-۰۲۱  ارسال نمایند

 فایل ضمیمه – فرم خام اطلاعات حساب سهامدار  ،  آگهي روزنامه توزيع سود سهام عملكرد سال ۱۳۹۵ 
تجارتملیملت